سامانه آزمون مجازی (سام)

ضمن خوش آمدگویی به شما عزیزان

حداقل نمره قبولی در آزمون 30 از 35 است.

با تکمیل فرم زیر آزمون آغاز شود.

شما باید یک عدد مشخص وارد کنید