آموزشگاه سنجش پارسیان با توجه به اهمیت و حساسیت بحث تاسیسات در بیمارستان ها و پیچیدگی طراحی تاسیسات مکانیکی و رعایت اصول استانداردهای بین المللی در طراحی سیستم تاسیسات بیمارستان اقدام به برگزاری دوره آموزشی طراحی تخصصی تاسیسات مکانیکی بیمارستان در ترم تابستان 97 نموده است. طراحی سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC) بیمارستان […]

بیشتر بخوانید...