آموزشگاه سنجش پارسیان با تکیه بر 9 سال تجربه آموزشی با هدف رفع نیازهای آموزشی و اطلاعاتی دانشجویان و مهندسین عمران، اقدام به برگزاری دوره آموزش ETABS 2016 بر اساس ویرایش های جدید مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800 نموده است. هدف دوره آموزش ETABS 2016: هدف از برگزاری دوره آموزش ETABS 2016 آشنایی با نکات […]

بیشتر بخوانید...
دوره آموزش نرم افزار ایتبس مشهد

آموزشگاه سنجش پارسیان به منظور رفع نیازهای آموزشی و اطلاعاتی دانشجویان و مهندسین عمران، اقدام به برگزاری دوره طراحی و محاسبات سازه های ساختمانی با آموزش نرم افزار ETABS  با استفاده از آخرین نسخه های نرم افزار ETABS و بر اساس ویرایش های جدید مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800 نموده است.  هدف دوره آموزش نرم […]

بیشتر بخوانید...