آموزشگاه سنجش پارسیان همواره از پیشگامان برگزاری دوره های خاص در مشهد می باشد،این مجموعه ،اقدام به برگزاری دوره آموزشی نرم افزار ژئوتکنیک FLAC کرده است. هدف دوره: در دوره آموزشی نرم افزار ژئوتکنیک FLAC ،هدف آشنایی مهندسین گرامی با نرم افزار به منظور مدل سازی انواع سازه های ژئوتکنیکی در بخش های مختلف اجرایی […]

بیشتر بخوانید...

آموزشگاه سنجش پارسیان همواره از پیشگامان برگزاری دوره های خاص در مشهد می باشد،مجموعه سنجش پارسیان با توجه به توسعه روز افزون ساخت و ساز شهری بخصوص بلند مرتبه سازی در شهر مقدس مشهد و نیاز تأمین پارکینگ، پایدارسازی جدار گودها با استفاده از روشهایی نظیر نیلینگ،انکراژ و یا روشهای ترکیبی دیگر در سالهای اخیر […]

بیشتر بخوانید...