آموزشگاه سنجش پارسیان به عنوان مجری برگزاری دوره های تخصصی شرکت گاز استان خراسان رضوی با تکیه بر 9 سال تجربه آموزشی با هدف حصول اطمینان از برقراری الزامات یک سیستم جامع بهداشت، ایمنی و محیط زیست اقدام به برگزاری دوره آموزشی Permit (پرمیت) در ترم تابستان 98 نموده است. معرفی دوره آموزشی Permit (پرمیت): […]

بیشتر بخوانید...