آموزشگاه سنجش پارسیان به عنوان مجری برگزاری دوره های تخصصی شرکت گاز استان خراسان رضوی با تکیه بر 9 سال تجربه آموزشی با هدف حصول اطمینان از برقراری الزامات یک سیستم جامع بهداشت، ایمنی و محیط زیست اقدام به برگزاری دوره آموزشی Permit (پرمیت) در ترم تابستان 98 نموده است. معرفی دوره آموزشی Permit (پرمیت): […]

بیشتر بخوانید...

آموزشگاه سنجش پارسیان به عنوان مجری برگزاری دوره های تخصصی شرکت گاز استان خراسان رضوی با هدف حصول اطمینان از برقراری الزامات یک سیستم جامع بهداشت، ایمنی و محیط زیست اقدام به برگزاری دوره آموزش سیستم مجوز انجام کار ( Permit ) در ترم تابستان 97 نموده است. معرفی مجوز انجام کار (Permit): مجوز انجام […]

بیشتر بخوانید...