آموزش پیشرفته تری دی مکس مشهد

آموزشگاه سنجش پارسیان با تکیه بر 10 سال تجربه آموزشی با هدف آموزش جامع و تخصصی نرم افزارهای رشته معماری و ارتقا سطح دانش دانشجویان و مهندسین رشته معماری، اقدام به برگزاری دوره کاربردی نرم افزار 3DMAX نموده است. هدف دوره کاربردی نرم افزار 3DMAX: هدف از دوره کاربردی نرم افزار 3DMAX یادگیری عمیق و […]

بیشتر بخوانید...
آموزش پیشرفته تری دی مکس مشهد

آموزشگاه سنجش پارسیان با تکیه بر 10 سال تجربه آموزشی با هدف آموزش جامع و تخصصی نرم افزارهای رشته معماری و ارتقا سطح دانش دانشجویان و مهندسین رشته معماری، اقدام به برگزاری دوره کاربردی نرم افزار 3DMAX نموده است. هدف دوره کاربردی نرم افزار 3DMAX: هدف از دوره کاربردی نرم افزار 3DMAX یادگیری عمیق و […]

بیشتر بخوانید...
آموزش پیشرفته تری دی مکس مشهد

آموزشگاه سنجش پارسیان به منظور رفع نیاز های آموزشی و اطلاعاتی دانشجویان و مهندسین رشته معماری اقدام به برگزاری دوره آموزش نرم افزار کاربردی 3DsMax با پلاگین V-RAY نموده است. هدف دوره آموزش نرم افزار کاربردی 3DsMax: هدف از دوره آموزش نرم افزار کاربردی 3DsMax با پلاگین V-RAY یادگیری عمیق و حرفه‌ای محیط نرم‌ افزار […]

بیشتر بخوانید...