تقویم آموزشی

نام دوره مدت زمان دوره ( ساعت ) شروع دوره
معامله گر بورس اوراق بهادار 30 اردیبهشت ماه
مدیریت قراردادها 24 اردیبهشت ماه
تحلیل گر تکنیکال بورس 60 اردیبهشت ماه
کارآفرینی SYB 30 خردادماه
توسعه کسب و کار نوآورانه 24 خردادماه
مدیر ارشد کسب و کار (MBA) 150 خردادماه