• همه
  • مهندسی عمران و معماری
  • مهندسی شیمی
  • مکانیک و تاسیسات
  • ایمنی و بهداشت
  • مهندسی پزشکی
  • مدیریت
  HSE-MS ثبت نام 30 ساعت حضوری
  پرمیت ثبت نام 8 ساعت آفلاین
  Permit (پرمیت)
  شروع:
  400,000
  تومان
  افسر HSE پروژه های نفتی ثبت نام 60 ساعت آفلاین
  افسر HSE پروژه های نفتی
  شروع:
  1,548,000
  تومان
  HSE ویژه پیمانکاران ثبت نام 16 ساعت آفلاین
  HSE ویژه پیمانکاران
  شروع:
  700,000
  تومان
  افسر HSE ثبت نام 60 ساعت آفلاین
  افسر HSE
  شروع:
  2,280,000
  تومان
  HSE کارگاه های ساختمانی ثبت نام 30 ساعت آفلاین
  HSE پروژه های ساختمانی
  شروع:
  1,476,000
  تومان
  دوره کاربردی امدادگر حوادث ثبت نام 33 ساعت حضوری
  امدادگر حوادث
  شروع:
  2,390,000
  تومان
  دستیار قفسه چین دارو ثبت نام 50 ساعت حضوری
  تکنسین داروخانه (نسخه خوانی)
  شروع:
  1,890,000
  تومان
  دستیار قفسه چین دارو ثبت نام 50 ساعت آنلاین
  ایمنی و بهداشت

  HSE متشکل از سه عبارت سلامت، ایمنی، بهداشت است که ابزاری مدیریتی جهت کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در تمامی برنامه های توسعه و پروژه های صنعتی یا تشکیلات سازمانی می باشد.