• همه
  • مدیریت بازارهای بین المللی (بورس)
  • کارآفرینی
  • مدیریت کسب و کار
  ثبت نام 20 ساعت حضوری
  مدیر بازاریابی و فروش ثبت نام 24 ساعت حضوری
  مدیریت ارتباط با مشتری ثبت نام 30 ساعت حضوری
  عارضه یابی واحدهای صنفی ثبت نام 16 ساعت حضوری
  مدیریت

  دانش مدیریت کسب و کار لازمه موفقیت در فعالیت های اقتصادی است و با توجه به پیشرفت جوامع مدیریت اصولی که سبب پیشبرد اهداف سازمانی شود، بسیار حائز اهمیت است.