مدیریت

امروزه با پیشرفت جوامع، وجود واحدهای دولتی، صنعتی و خدماتی ضروری است که بر پایه آن مدیریت اصولی که سبب پیشبرد اهداف سازمانی شود بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که دنیای کسب و کار تغییرات گسترده ای داشته است دانش مدیریت کسب و کار، مدیریت بهینه منابع انسانی، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت بازاریابی و تبلیغات و مدیریت تأمین بودجه و درآمد زایی لازمه موفقیت در فعالیت های اقتصادی است.
دپارتمان مدیریت در راستای پیشرفت و افزایش سطح آگاهی و مهارت تخصصی و حرفه ای دانش پذیران، با بهره گیری از اساتید مجرب تأسیس شده است. هدف از راه اندازی این دپارتمان پرورش مدیران تصمیم گیر و برنامه ریز جهت مقابله با تغییرات دنیای کسب و کار و رویکرد مطلوب سازمانی است.
دپارتمان مدیریت شامل مباحث کاربردی و مهم و رایج در دنیای کسب و کار است که در چهار زیر گروه مدیریت مالی،مدیریت بازارهای بین المللی (بورس)، مدیریت کسب و کار، کارآفرینی در حال فعالیت است.
از جمله دوره های دپارتمان مدیریت آموزش مدیر ارشد کسب و کار MBA، تحلیلگر تکنیکال بورس، کارآفرینی با رویکرد KAB، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است.
ترویج اخلاق حرفه‌ای و مهندسی و پرهیز از نگاه تجاری به حوزه آموزش، اصل مشترک فعالیت های تمامی دپارتمان های آموزشگاه سنجش پارسیان می باشد.