مدیریت

امروزه با پیشرفت جوامع، وجود واحدهای دولتی، صنعتی و خدماتی ضروری است که بر پایه آن مدیریت اصولی که سبب پیشبرد اهداف سازمانی شود بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که دنیای کسب و کار تغییرات گسترده ای داشته است دانش مدیریت کسب و کار، مدیریت بهینه منابع انسانی، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت بازاریابی و تبلیغات و مدیریت تأمین بودجه و درآمد زایی لازمه موفقیت در فعالیت های اقتصادی است.
دپارتمان مدیریت در راستای پیشرفت و افزایش سطح آگاهی و مهارت تخصصی و حرفه ای دانش پذیران، با بهره گیری از اساتید مجرب تأسیس شده است. هدف از راه اندازی این دپارتمان پرورش مدیران تصمیم گیر و برنامه ریز جهت مقابله با تغییرات دنیای کسب و کار و رویکرد مطلوب سازمانی است.
دپارتمان مدیریت شامل مباحث کاربردی و مهم و رایج در دنیای کسب و کار است که در چهار زیر گروه مدیریت مالی،مدیریت بازارهای بین المللی (بورس)، مدیریت کسب و کار، کارآفرینی در حال فعالیت است.
از جمله دوره های دپارتمان مدیریت آموزش مدیر ارشد کسب و کار MBA، تحلیلگر تکنیکال بورس، کارآفرینی با رویکرد KAB، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است.
ترویج اخلاق حرفه‌ای و مهندسی و پرهیز از نگاه تجاری به حوزه آموزش، اصل مشترک فعالیت های تمامی دپارتمان های آموزشگاه سنجش پارسیان می باشد.

نام دوره
تحلیل گر تکنیکال بورس
تحلیل گر بازارهای مالی بین المللی
تحلیل گر بورس اوراق بهادار
معامله گر بورس اوراق بهادار
مدیر بازاریابی بین المللی
نام دوره
توسعه کسب و کار نوآورانه
کارآفرینی SYB
کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان
کارآفرینی KAB
بهبود کسب و کار نوآورانه
نام دوره
مدیریت مالی
مدیر حسابرسی
مدیریت قراردادها
مدیر بازاریابی و فروش
مسئول قراردادها