• همه
  • دوره های کاربردی صنعت مکانیک و تاسیسات
  • نرم افزارهای تخصصی
  • دوره های ویژه بازار کار
  نقشه کشی و نقشه خوانی تاسیسات ثبت نام 30 ساعت حضوری
  ثبت نام 20 ساعت حضوری
  سیستم گرمایش از کف ثبت نام 15 ساعت حضوری
  سیستم گرمایش از کف
  6,000,000
  تومان
  نصب، تعمیر و راهبری چیلر تراکمی ثبت نام 60 ساعت حضوری
  Catia ثبت نام 30 ساعت حضوری
  Catia
  3,840,000
  تومان
  Solidwork ثبت نام 24 ساعت حضوری
  Solid Work
  3,590,000
  تومان
  مکانیک و تاسیسات

  مهندسی مکانیک شاخه ­ای از مهندسی است که تلفیقی از علم فیزیک و علم مواد است و تاسیسات مکانیکی نیز شاخه­ ای از مهندسی مکانیک است که در زمینه تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات می باشد.