• همه
  • دوره های کاربردی صنعت مکانیک و تاسیسات
  • نرم افزارهای تخصصی
  • دوره های ویژه بازار کار
  نقشه کشی و نقشه خوانی تاسیسات ثبت نام 30 ساعت حضوری
  ثبت نام 20 ساعت حضوری
  سیستم گرمایش از کف ثبت نام 15 ساعت حضوری
  سیستم گرمایش از کف
  6,000,000
  تومان
  Catia ثبت نام 30 ساعت حضوری
  Catia
  3,840,000
  تومان
  Solidwork ثبت نام 24 ساعت حضوری
  Solid Work
  3,590,000
  تومان
  مکانیک و تاسیسات

  مهندسی مکانیک شاخه ­ای از مهندسی است که تلفیقی از علم فیزیک و علم مواد است و تاسیسات مکانیکی نیز شاخه­ ای از مهندسی مکانیک است که در زمینه تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات می باشد.