• همه
    • تجهیزات پزشکی
    تکنسین و تعمیرکار تجهیزات دندانپزشکی ثبت نام 160 ساعت حضوری
    مهندسی پزشکی

    مهندسی پزشکی یا مهندسی زیست پزشکی تلفیقی از علوم مهندسی و دانش پزشکی است که جهت برطرف کردن نیازهای پزشکی و یاری رساندن به پزشکان جهت تشخیص و درمان بیماری ها ایجاد شده است.