مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی یا مهندسی زیست پزشکی تلفیقی از علوم مهندسی و دانش پزشکی است که جهت برطرف کردن نیازهای پزشکی و یاری رساندن به پزشکان جهت تشخیص و درمان بیماری ها ایجاد شده است. مهندسی پزشکی زمینه‌های مختلفی از قبیل الکترونیک، پردازش سیگنال، ساخت، تعمیر، نصب، راه اندازی و نگهداری وسایل و تجهیزات پزشکی را شامل می گردد. با توجه به تحریم های صورت گرفته نسبت به کشور عزیزمان پشتیبانی، ساخت، راه اندازی و تعمیر تجهیزات پزشکی بسیار حائز اهمیت است که دپارتمان مهندسی پزشکی در راستای پیشرفت و افزایش سطح آگاهی و مهارت تخصصی و حرفه ای دانش پذیران، با بهره گیری از اساتید مجرب تأسیس شده است. هدف از راه اندازی این دپارتمان پرورش نیروهای کارآمد جهت ورود به بازار کار و ارائه خدمات فنی و مهندسی به مراکز درمانی است.
دوره های آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی به صورت کاربردی ویژه بازار کار طراحی شده است که نیازهای جامعه را مرتفع سازد.
ترویج اخلاق حرفه‌ای و مهندسی و پرهیز از نگاه تجاری به حوزه آموزش، اصل مشترک فعالیت های تمامی دپارتمان های آموزشگاه سنجش پارسیان می باشد.