افسر HSE

دوره افسر ایمنی HSE

افسر HSE شغلی در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای است. مسئول HSE بر اساس شرح وظایف بر عملکرد ایمنی، بهداشت شغلی و شناسایی خطرات ناشی از فعالیت ها و سلامت نیروهای انسانی نظارت دارد. مسئول ایمنی در شرکت های پیمانکار عمرانی و کلیه سازمان هایی که الزام به حضور مسئول ایمنی دارند می توانند مشغول به فعالیت شوند.

هدف دوره افسر HSE:

دوره افسر ایمنی یکی از پرکاربردترین دوره ها جهت یادگیری و ارتقاء سطح دانش در حوزه ایمنی است که هدف از برگزاری آن تربیت افسر ایمنی متخصص جهت ورود به بازار کار و به روز رسانی اطلاعاتی افسران HSE مشغول به کار می باشد. در پایان دوره فراگیران توانایی نظارت، اجرا و مشاوره بر اجرای فعالیت های ایمن در صنایع و کارگاه ها را خواهند داشت.

سرفصل دوره

  1. اجرا و ایفای نقش ستادی افسر
  2. کنترل و مدیریت خطر
  3. اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه های حفاظت کار
  4. گزارش گیری و چک لیست ها
  5. برگزاری جلسه گوشزدهای ایمنی
  6. استفاده از لوازم حفاظت فردی (PPE) و رعایت استانداردهای آن

گواهینامه

علاقه مندان به شرکت در این دوره با مشاده فیلم آموزشی و شرکت در آزمون تئوری و عملی فنی و حرفه ای، مدرک قابل ترجمه رسمی سازمان فنی و حرفه ای کشور را دریافت می کنند.

دوره های مرتبط

نظرات

رزرو دوره