نام دوره
مدیریت ارتباط با مشتری
بازاریابی بیمه
تحلیل گر تکنیکال و معامله گر بورس
توسعه کسب و کار نوآورانه
کارآفرینی SYB
مدیریت مالی
مدیر ارشد کسب و کار (MBA)
کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان
مدیر حسابرسی
کارآفرینی KAB
تحلیل گر بازارهای مالی بین المللی
مدیریت کسب و کار الکترونیکی