سامانه آزمون مجازی (سام)

ضمن خوش آمدگویی به شما عزیزان

حداقل نمره قبولی در آزمون 70 از 100 است.

با تکمیل فرم زیر آزمون آغاز شود.

شما باید یک عدد مشخص وارد کنید