آموزشگاه سنجش پارسیان با تکیه بر 9 سال تجربه آموزشی، به عنوان مجری دوره های تخصصی شرکت گاز استان خراسان رضوی اقدام به برگزاری دوره ناظر اجرای طرح گاز رسانی در ترم آموزشی بهار 98 نموده است. هدف دوره ناظر اجرای طرح گاز رسانی: شغل ناظر اجرای طرح های گازرسانی در حوزه تاسیسات (گاز رسانی) بوده […]

بیشتر بخوانید...