آموزشگاه سنجش پارسیان با تکیه بر 9 سال تجربه آموزشی، به عنوان مجری دوره های تخصصی شرکت گاز استان خراسان رضوی اقدام به برگزاری دوره ناظر اجرای طرح گاز رسانی در ترم آموزشی بهار 98 نموده است. هدف دوره ناظر اجرای طرح گاز رسانی: شغل ناظر اجرای طرح های گازرسانی در حوزه تاسیسات (گاز رسانی) بوده […]

بیشتر بخوانید...

آموزشگاه سنجش پارسیان به عنوان مجری دوره های تخصصی شرکت گاز استان خراسان رضوی به منظور رفع نیاز های آموزشی و اطلاعاتی دانشجویان در رشته های مهندسی مکانیک و شیمی اقدام به برگزاری دوره آموزشی اصول و مبانی Piping در ترم زمستان کرده است. هدف دوره: در این رشته متقاضیان می توانند از رشته های […]

بیشتر بخوانید...