آموزشگاه سنجش پارسیان به عنوان مجری برگزاری دوره های تخصصی شرکت گاز استان خراسان رضوی با هدف حصول اطمینان از برقراری الزامات یک سیستم جامع بهداشت، ایمنی و محیط زیست اقدام به برگزاری دوره آموزشی مجوز انجام کار (پرمیت) در ترم بهار 97 نموده است. معرفی مجوز انجام کار (Permit): مجوز انجام کار یا پرمیت […]

بیشتر بخوانید...