آموزشگاه آزاد سنجش پارسیان با توجه به سوابق آموزشی در بین سایر رقبای خود موفق به اخذ قرارداد آموزشی با شرکت گاز استان خراسان رضوی گردید ، که بر طبق آن آموزشگاه سنجش پارسیان مجری برگزاری دوره ی آموزشی امدادگر گاز مطابق استاندارد بین المللی سازمان فنی و حرفه ای جهت نیروهای این شرکت گردید. […]

بیشتر بخوانید...