دوره تکنسین داروخانه در مشهد

آموزشگاه سنجش پارسیان با تکیه بر 10 سال تجربه آموزشی، با توجه به رشد روز افزون داروخانه ها در سطح شهر و نیاز آنها به پرسنل آموزش دیده و متخصص، به منظور رفع نیاز های آموزشی و اطلاعاتی متقاضیان اقدام به برگزاری دوره دستیار قفسه چینی دارو نموده است. معرفی دوره دستیار قفسه چینی دارو: […]

بیشتر بخوانید...
ه تکنسین داروخانه (دستیار قفسه چینی دارو)

آموزشگاه سنجش پارسیان با تکیه بر 9 سال تجربه آموزشی، با توجه به رشد روز افزون داروخانه ها در سطح شهر و نیاز آنها به پرسنل آموزش دیده و متخصص، به منظور رفع نیاز های آموزشی و اطلاعاتی متقاضیان اقدام به برگزاری دوره دستیار قفسه چینی دارو نموده است.  معرفی دوره تکنسین داروخانه (دستیار قفسه چینی […]

بیشتر بخوانید...

آموزشگاه سنجش پارسیان با توجه به رشد روز افزون داروخانه ها در سطح شهر و نیاز آنها به پرسنل آموزش دیده و متخصص، به منظور رفع نیاز های آموزشی و اطلاعاتی متقاضیان اقدام به برگزاری دوره آموزشی دستیار قفسه چین دارو (دارویار) نموده است. معرفی دوره: داروها از اهمیت بالایی برخوردار هستند که به دنبال […]

بیشتر بخوانید...