ثبت نام ترم زمستان

مهندسی عمران و معماری مشاهده دوره‌های مهندسی عمران و معماری
نام دورهمدت زمانزمان برگزاریروزهای برگزاریساعت برگزاریشهریهظرفیت
آموزش نرم افزار SAFE 24 ساعت15 آذر ماه الی 1 دی ماهشنبه و دوشنبه17 الی 21 620000 تومان 7 نفر آموزش نرم افزار SAFE جزئیات دوره
زیورآلات رزینی، میز و رزین و آبستره 30 ساعت18 آذرماه الی 24 آذر ماههر روز15 الی 20 2150000 تومان 2 نفر زیورآلات رزینی، میز و رزین و آبستره جزئیات دوره
دوره مدیریت پروژه PMBOK 45 ساعت19 آذرماه الی 17 دی ماهروزهای زوج17 الی 20 1200000 تومان 6 نفر دوره مدیریت پروژه PMBOK جزئیات دوره
AUTOCAD کد 34 30 ساعت19 آذرماه الی 29 بهمن ماهچهارشنبه17 الی 20 798000 تومان AUTOCAD کد 34 جزئیات دوره
3Ds MAX 45 ساعت20 آذر ماه الی 25 دی ماهشنبه و پنجشنبه15 الی 18 828000 تومان 4 نفر 3Ds MAX جزئیات دوره
دستیار اجرایی امور حقوقی 24 ساعتآذر ماهدر حال ثبت نامدر حال ثبت نام 534000 تومان 9 نفر دستیار اجرایی امور حقوقی جزئیات دوره
دوره جامع آموزش نرم افزار ETABS 50 ساعت13 دی ماه الی 9 اسفند ماهشنبه و دوشنبه18 الی 21 976000 تومان 7 نفر دوره جامع آموزش نرم افزار ETABS جزئیات دوره
دوره متصدی معاملات املاک 75 ساعت16 دی ماه الی 17 اسفند ماهروزهای فرد15 الی 18 1700000 تومان 8 نفر دوره متصدی معاملات املاک جزئیات دوره
مدیریت پروژه MS Projects 24 ساعت20 دی ماه الی 6 اسفند ماهروزهای زوج18 الی 21 900000 تومان 8 نفر مدیریت پروژه MS Projects جزئیات دوره
Lumion 24 ساعت22 دی ماه الی 12 اسفند ماهدوشنبه15 الی 18 898000 تومان 8 نفر Lumion جزئیات دوره
زیورآلات رزینی، میز و رزین و آبستره – کد 55 30 ساعت22 الی 27 دی ماههر روز15 الی 20 2150000 تومان 8 نفر زیورآلات رزینی، میز و رزین و آبستره – کد 55 جزئیات دوره
آموزش نرم افزار Revit Architecture 48 ساعت23 دی ماه الی 19 اسفند ماهیکشنبه و سه شنبه18 الی 21 1020000 تومان 7 نفر آموزش نرم افزار Revit Architecture جزئیات دوره
3Ds MAX – کد 36 45 ساعت25 دی ماه الی 16 اسفند ماهشنبه و پنجشنبه15 الی 18 968000 تومان 8 نفر 3Ds MAX – کد 36 جزئیات دوره
دوره جامع اجرای ساختمان 30 ساعت29 دی ماه الی 21 بهمن ماهروزهای زوج17 الی 20 1200000 تومان 8 نفر دوره جامع اجرای ساختمان جزئیات دوره
AUTOCAD 30 ساعت3 دی ماه الی 13 اسفند ماهچهارشنبه17 الی 20 798000 تومان 3 نفر AUTOCAD جزئیات دوره
دوره آموزش کفپوش اپوکسی 15 ساعت1 الی 3 دی ماههر روز15 الی 21 1200000 تومان 8 نفر دوره آموزش کفپوش اپوکسی جزئیات دوره
طراحی حرفه ای میکروپایل 16 ساعت4 الی 25 بهمن ماهروزهای زوج17 الی 20 700000 تومان 8 نفر طراحی حرفه ای میکروپایل جزئیات دوره
متره برآورد و صورت وضعیت نویسی 40 ساعت12 بهمن ماه الی 3 اسفند ماهروزهای فرد17 الی 20 990000 تومان 8 نفر متره برآورد و صورت وضعیت نویسی جزئیات دوره
طراحی معماری داخلی 190 ساعتدر حال ثبت نام-- 3200000 تومان 8 نفر طراحی معماری داخلی جزئیات دوره
مهندسی شیمی مشاهده دوره‌های مهندسی شیمی
نام دورهمدت زمانزمان برگزاریروزهای برگزاریساعت برگزاریشهریهظرفیت
دوره ناظر اجرای طرح گاز رسانی 150 ساعت18 دی ماه الی 14 اسفند ماهپنجشنبه و جمعه8 الی 16 2500000 تومان 10 نفر دوره ناظر اجرای طرح گاز رسانی جزئیات دوره
کاربرد GIS در صنعت گاز 24 ساعت30 دی ماه الی 16 بهمن ماهروزهای فرد17 الی 20 764000 تومان 8 نفر کاربرد GIS در صنعت گاز جزئیات دوره
تست مقاومت و نشتی خطوط لوله و شبکه 24 ساعت2 الی 23 بهمن ماهپنجشنبه14 الی 20 850000 تومان 8 نفر تست مقاومت و نشتی خطوط لوله و شبکه جزئیات دوره
شبیه سازی با نرم افزار Aspen Plus 45 ساعت4 بهمن ماه الی 9 اسفند ماهروزهای زوج18 الی 21 810000 تومان 8 نفر شبیه سازی با نرم افزار Aspen Plus جزئیات دوره
دوره آموزشی نظارت بر جوشکاری بات فیوژن 8 ساعت16 الی 23 بهمن ماهپنجشنبه8 الی 16 425000 تومان 8 نفر دوره آموزشی نظارت بر جوشکاری بات فیوژن جزئیات دوره
اصول و مبانی PIPING 24 ساعت23 الی 30 بهمن ماهپنجشنبه و جمعه8 الی 16 725000 تومان 8 نفر اصول و مبانی PIPING جزئیات دوره
طراحی واحدهای صنعتی با PDMS 32 ساعت7 الی 15 اسفند ماهپنجشنبه و جمعه8 الی 16 1000000 تومان 8 نفر طراحی واحدهای صنعتی با PDMS جزئیات دوره
مکانیک و تاسیسات مشاهده دوره‌های مکانیک و تاسیسات
نام دورهمدت زمانزمان برگزاریروزهای برگزاریساعت برگزاریشهریهظرفیت
نصب، راه اندازی و تعمیر انواع کولر گازی 45 ساعت10 دی ماه الی 27 اسفند ماههچهارشنبه15 الی 19 1900000 تومان 8 نفر نصب، راه اندازی و تعمیر انواع کولر گازی جزئیات دوره
طراحی تأسیسات مکانیکی بیمارستان 30 ساعت13 دی ماه الی 4 بهمن ماهروزهای زوج17 الی 20 1100000 تومان 8 نفر طراحی تأسیسات مکانیکی بیمارستان جزئیات دوره
تعمیر،نصب و راه اندازی پکیج شوفاژ گازی 40 ساعت23 دی ماه الی 26 اسفند ماهسه شنبه16 الی 20 1600000 تومان 8 نفر تعمیر،نصب و راه اندازی پکیج شوفاژ گازی جزئیات دوره
تعمیرات سرد کننده های خانگی و تجاری 30 ساعت24 دی ماه الی 18 اسفند ماهدوشنبه و چهارشنبه15 الی 17 1400000 تومان 8 نفر تعمیرات سرد کننده های خانگی و تجاری جزئیات دوره
Revit Mep 48 ساعت27 دی ماه الی 14 اسفند ماهچهارشنبه و پنج شنبه18 الی 21 11100000 تومان 8 نفر Revit Mep جزئیات دوره
سرپرست تاسیسات حرارتی و برودتی 60 ساعت2 بهمن ماه الی 5 اسفند ماهروزهای فرد17 الی 21 1600000 تومان 8 نفر سرپرست تاسیسات حرارتی و برودتی جزئیات دوره
سیستم لوله کش سرد و گرم فاضلاب 24 ساعت5 الی 28 بهمن ماهیکشنبه و سه شنبه17 الی 20 1800000 تومان 8 نفر سیستم لوله کش سرد و گرم فاضلاب جزئیات دوره
دوره طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات 60 ساعت5 بهمن ماه الی 8 اسفند ماهروزهای فرد17 الی 20 1125000 تومان 8 نفر دوره طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات جزئیات دوره
نقشه کشی و نقشه خوانی تاسیسات 20 ساعت8 بهمن ماه الی 25 دی ماهروزهای زوج17 الی 20 700000 تومان 8 نفر نقشه کشی و نقشه خوانی تاسیسات جزئیات دوره
نصب، تعمیر و راهبری چیلر تراکمی 60 ساعتبهمن ماه-- 1900000 تومان 8 نفر نصب، تعمیر و راهبری چیلر تراکمی جزئیات دوره
دپارتمان ایمنی و بهداشت مشاهده دوره‌های دپارتمان ایمنی و بهداشت
نام دورهمدت زمانزمان برگزاریروزهای برگزاریساعت برگزاریشهریهظرفیت
دستیار قفسه چین دارو (دارویار) 60 ساعت6 دی ماه الی 16 اسفند ماهروزهای زوج16 الی 18 715000 تومان 8 نفر دستیار قفسه چین دارو (دارویار) جزئیات دوره
افسر HSE 60 ساعت11 دی ماه الی 10 بهمن ماهپنجشنبه و جمعه9 الی 15 1966000 تومان 8 نفر افسر HSE جزئیات دوره
HSE ویژه پیمانکاران 16 ساعت18 و 19 دی ماهپنجشنبه و جمعه8 الی 16 400000 تومان 8 نفر HSE ویژه پیمانکاران جزئیات دوره
افسر HSE پروژه های نفتی 36 ساعت25 دی ماه الی 10 بهمن ماهپنجشنبه و جمعه9 الی 15 1074000 تومان 8 نفر افسر HSE پروژه های نفتی جزئیات دوره
HSE در پروژه های ساختمانی 36 ساعت4 بهمن ماه الی 2 اسفند ماهپنجشنبه و جمعه17 الی 20 759000 تومان 8 نفر HSE در پروژه های ساختمانی جزئیات دوره
Permit (پرمیت) 8 ساعت25 دی ماهپنجشنبه8 الی 16 220000 تومان 8 نفر Permit (پرمیت) جزئیات دوره
امدادگر حوادث 45 ساعت14 بهمن ماه الی 2 اسفند ماهروزهای فرد18 الی 20 1050000 تومان 8 نفر امدادگر حوادث جزئیات دوره
الزامات ایمنی و بهداشت حرفه ای در تاسیسات 24 ساعت19 بهمن ماه الی 5 اسفند ماهروزهای زوج17 الی 20 625000 تومان 8 نفر الزامات ایمنی و بهداشت حرفه ای در تاسیسات جزئیات دوره
مهندسی پزشکی مشاهده دوره‌های مهندسی پزشکی
نام دورهمدت زمانزمان برگزاریروزهای برگزاریساعت برگزاریشهریهظرفیت
تکنسین و تعمیرکار تجهیزات دندانپزشکی 160 ساعت5 الی 28 دی ماههر روز8 الی 16 3450000 تومان 2 نفر تکنسین و تعمیرکار تجهیزات دندانپزشکی جزئیات دوره
نگهداری پیشگیرانه و تعمیرات تجهیزات اتاق عمل 35 ساعتبهمن ماهدر حال ثبت نامدر حال ثبت نام 1800000 تومان 7 نفر نگهداری پیشگیرانه و تعمیرات تجهیزات اتاق عمل جزئیات دوره
مدیریت مشاهده دوره‌های مدیریت
نام دورهمدت زمانزمان برگزاریروزهای برگزاریساعت برگزاریشهریهظرفیت
مدیر ارشد کسب و کار (MBA) 150 ساعتآذر ماهآذر ماهآذر ماه 4420000 تومان 8 نفر مدیر ارشد کسب و کار (MBA) جزئیات دوره
تحلیل گر تکنیکال و معامله گر بورس 30 ساعت11 دی ماه الی 30 دی ماهیکشنبه و چهارشنبه17 الی 20 2100000 تومان 8 نفر تحلیل گر تکنیکال و معامله گر بورس جزئیات دوره
توسعه کسب و کار نوآورانه 24 ساعت17 دی ماه الی 4 بهمن ماهروزهای زوج17 الی 20 750000 تومان 8 نفر توسعه کسب و کار نوآورانه جزئیات دوره
کارآفرینی SYB 30 ساعتآذر ماهدر حال ثبت نامدر حال ثبت نام 520000 تومان 8 نفر کارآفرینی SYB جزئیات دوره
بهبود کسب و کار نوآورانه 24 ساعت7 الی 23 بهمن ماهروزهای فرد17 الی 20 750000 تومان 8 نفر بهبود کسب و کار نوآورانه جزئیات دوره
شناسایی اصول راه اندازی کسب و کار متوسط و کوچک (SME) 24 ساعت18 بهمن ماه الی 6 اسفند ماهروزهای زوج17 الی 20 810000 تومان 8 نفر شناسایی اصول راه اندازی کسب و کار متوسط و کوچک (SME) جزئیات دوره
مدیریت قراردادها 24 ساعت26 بهمن ماه الی 19 اسفند ماهروزهای فرد17 الی 20 900000 تومان 8 نفر مدیریت قراردادها جزئیات دوره
ارزیاب بیمه 24 ساعت4 الی 20 اسفند ماهروزهای زوج17 الی 20 785000 تومان 8 نفر ارزیاب بیمه جزئیات دوره